İngilizce » Almanca

I . how [haʊ] ZARF

I . how-to [ˈhaʊtu:] İSİM

II . how-to [ˈhaʊtu:] SIFAT attr, inv

busi·ness ˈknow-how İSİM no pl

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] İSİM

insurance know-how İSİM INSURANCE

Teknik Kelime Hazinesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文