İngilizce » Almanca

ˈidi·ot box İSİM Am sl

Glotze f fam

idi·ot sa·vant <pl idiots savants [or idiot savants]> [ˌi:diəʊsævˈɑ͂:, Am ˌi:di:oʊsævɑ:n(t)] İSİM

vil·lage ˈid·iot İSİM dated

idiot-proof SIFAT

Kullanıcı sözlük maddesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文