İngilizce » Almanca

II . keep <kept, kept> [ki:p] FİİL geçişli

2. keep (have in particular place):

etw [bereit] stehen haben [o. CH, A a. parat haben]

4. keep (run):

7. keep (prevent):

9. keep (care for):

III . keep <kept, kept> [ki:p] FİİL geçişsiz

1. keep (stay fresh):

sich akk halten

Deyimler:

how are you keeping? Brit

II . keep down FİİL geçişli

1. keep down (suppress):

to keep down sb/sth

2. keep down (not vomit):

etw akk bei sich dat behalten

keep-ˈfit İSİM no pl

1. keep-fit Brit, Aus (exercising):

2. keep-fit Am (physical fitness):

keep in lane (sign)

Teknik Kelime Hazinesi

legal obligation to keep books of account İSİM ECOLAW

Teknik Kelime Hazinesi

keep under FİİL

Kullanıcı sözlük maddesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文