İngilizce » Almanca

ˈarmy of·fic·er İSİM

ca·ˈreers of·fic·er İSİM Brit

com·mis·sioned ˈof·fic·er İSİM

com·ˈpli·ance of·fic·er İSİM ECON, FIN

ˈfield of·ficer İSİM Am MILIT

first ˈof·fic·er İSİM NAUT

im·mi·ˈgra·tion of·fic·er İSİM

in·ˈtel·li·gence of·fic·er İSİM

ˈloan of·fic·er İSİM

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文