İngilizce » Almanca

I . rich [rɪtʃ] SIFAT

9. rich AUTO:

fettes Gemisch fachspr

ˈas·set-rich SIFAT FIN

carbohydrate-rich SIFAT

protein-rich (e.g. foliage)

sucrose-rich [ˌsuːkrəʊsˈrɪtʃ] İSİM

cash-rich [kæʃrɪtʃ] SIFAT

get-rich-ˈquick scheme İSİM fam

AT-rich region İSİM

GC-rich region İSİM

hemoglobin-rich tail end [ˌhiːməˈɡləʊbɪnrɪtʃ] İSİM (also: haemoglobin-rich)

rich in yolk

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文