İngilizce » Almanca

Sun İSİM

Sun kısaltma: Sunday

Sun
So

Ayrıca bak: Sunday

Sun·day [ˈsʌndeɪ] İSİM

2. Sunday Brit fam (newspaper):

ˈsun bon·net İSİM

ˈsun deck İSİM

2. sun deck Am (balcony):

ˈsun-drenched SIFAT

ˈsun hel·met İSİM dated

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文