İngilizce » Almanca

ˈbrid·al wear İSİM

ˈout·er wear İSİM no pl

wear down FİİL geçişli

1. wear down (reduce):

2. wear down (make weak and useless):

to wear down sth

wear on FİİL geçişsiz

wear on time:

wear through FİİL geçişsiz

wear through shoes:

ˈready-to-wear SIFAT

wash-and-ˈwear SIFAT inv

wear and ˈtear İSİM no pl

wear and tear İSİM ACCOUNT

Teknik Kelime Hazinesi

wear and tear INFRASTR

Teknik Kelime Hazinesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文