after PONS sözlüğünde

after kelimesinin çevirisi İngilizce»bg sözlüğünde

hanker after FİİL geçişli, hanker for [ˈhæŋkəʳ-, Am -kɚ] FİİL geçişli

after-sales service [ˌɑːftəˈseilz, Am ˌæftɚˈseilz] İSİM no pl

after PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文