authority PONS sözlüğünde

authority kelimesinin çevirisi İngilizce»bg sözlüğünde (bg»İngilizce e atla)

authority <-ies> [ɔːˈθɒrətɪ, Am əːˈθɔːrət̬ɪ] İSİM

1. authority no pl (right to control):

7. authority admin (department, organization):

public authority [ˌpʌblɪk ɔːˈθɒrətɪ, Am -əˈθɔːrət̬ɪ] İSİM

Individual translation pairs

authority kelimesinin çevirisi bg»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»bg e atla)

authority PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文