by PONS sözlüğünde

by kelimesinin çevirisi İngilizce»bg sözlüğünde

passer-by <passers-by> [ˌpɑːsəˈbaɪ, Am ˌpæsɚˈ-] İSİM

by PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

by- [or side-] street

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文