goes PONS sözlüğünde

goes kelimesinin çevirisi İngilizce»bg sözlüğünde

Ayrıca bak: go

7. go + adj or n (become):

7. go + adj or n (become):

go-go dancer [ˈgəʊgəʊˈdɑːnsəʳ, Am ˈgoʊgoʊˈdænsɚ] İSİM

go-kart [ˈgəʊkɑːt, Am ˈgoʊkɑːrt] İSİM Brit, Aus AUTO, SPORTS

goes PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文