good PONS sözlüğünde

good kelimesinin çevirisi İngilizce»bg sözlüğünde

good-natured <better-natured, best-natured> [ˌgʊdˈneɪtʃəd, Am -tʃɚd] SIFAT

good-sized <better-sized, best-sized> [ˌgʊdˈsaɪzd] SIFAT

good-tempered <better-tempered, best-tempered> [ˌgʊdˈtempəd, Am -pɚd] SIFAT irr

good PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文