half PONS sözlüğünde

half kelimesinin çevirisi İngilizce»bg sözlüğünde

1. half (equal part):

to go halves (on sth) inf
that was a game and a half! fig

half-breed [hɑːfbriːd, Am hæf-] İSİM, half-caste [hɑːfkɑːst, Am hæfkæst] İSİM

half-hearted [ˌhɑːfˈhɑːtɪd, Am ˌhæfˈhɑːrt̬ɪd] SIFAT

half PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

that was a game and a half! fig

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文