Benzer yazılışta sonuçlara bakıyorsunuz:

étrangère Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

étrangère kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.estrange [Brit ɪˈstreɪn(d)ʒ, ɛˈstreɪn(d)ʒ, Am əsˈtreɪndʒ] FİİL geçişli

stranger [Brit ˈstreɪn(d)ʒə, Am ˈstreɪndʒər] İSİM

strangler [Brit ˈstraŋɡ(ə)lə, Am ˈstræŋɡ(ə)lər] İSİM

strangles [Brit ˈstraŋɡ(ə)lz, Am ˈstræŋɡəlz] İSİM + v sg VETER

étrangère PONS sözlüğünde

étrangère kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文