AD Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

AD kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Ayrıca bak: advertisement

advertisement [Brit ədˈvəːtɪzm(ə)nt, ədˈvəːtɪsm(ə)nt, Am ˈædvərˌtaɪzmənt, ədˈvərdɪzmənt] İSİM

IV.ad-lib <part prés ad-libbing; prét, part passé ad-libbed> [Brit adˈlɪb, Am ˌæd ˈlɪb] FİİL geçişli, geçişsiz

ad libitum [Brit ad ˈlɪbɪtəm, Am ˌæd ˈlɪbədəm] SIFAT ZARF MUS

AD PONS sözlüğünde

AD kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

AD kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

AD PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文