Don Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

Don kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

II.don <part prés donning; prét, part passé donned> [Brit dɒn, Am dɑn] FİİL geçişli liter

Don Juan [Brit dɒn ˈhwɑːn, dɒn ˈdʒʊən, Am ˌdɑn ˈ(h)wɑn] İSİM lit, fig

Don Quixote [Brit dɒn kiːˈhəʊti, dɒn ˈkwɪksəʊt, Am ˌdɑn kiˈhoʊdi, ˌdɑn kiˈhoʊdeɪ, ˌdɑn ˈkwɪksət]

Individual translation pairs

Don kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Don PONS sözlüğünde

Don PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文