Good Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

Good kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

2. good (benefit):

III.good <comp better, superl best> [Brit ɡʊd, Am ɡʊd] SIFAT

1. good (enjoyable):

15. good (competent):

good-humoured Brit, good-humored Am [Brit ˌɡʊdˈhjuːməd, Am ˈɡʊdˌ(h)jumərd] SIFAT

good-humouredly Brit, good-humoredly Am [Brit ˌɡʊdˈhjuːmədli, Am ˈɡʊdˌ(h)jumərdli] ZARF

good-naturedly [Brit ˌɡʊdˈneɪtʃədli, Am ˈɡʊd ˈˌneɪtʃərdli] ZARF

good-natured [Brit ˌɡʊdˈneɪtʃəd, Am ɡʊdˈneɪtʃərd] SIFAT

Good PONS sözlüğünde

Good kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.good-looking <more good-looking, most good-looking [or better-looking, best-looking]> SIFAT

Good PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文