Saturdays Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

Saturdays kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Saturday [Brit ˈsatədeɪ, ˈsatədi, Am ˈsædərˌdeɪ, ˈsædərdi] İSİM

Individual translation pairs

Saturdays kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Saturdays PONS sözlüğünde

Saturdays kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Ayrıca bak: Friday

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文