South Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

South kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.south-easterly [Brit saʊθˈiːst(ə)li, Am ˌsaʊθˈistərli] İSİM

II.south-easterly [Brit saʊθˈiːst(ə)li, Am ˌsaʊθˈistərli] SIFAT

south-eastern [Brit saʊθˈiːst(ə)n, Am ˌsaʊθˈistərn] SIFAT

I.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] İSİM

II.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] SIFAT

III.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] ZARF

I.south-westerly [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)li, Am ˌsaʊθˈwɛstərli] İSİM

II.south-westerly [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)li, Am ˌsaʊθˈwɛstərli] SIFAT

south-western [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)n, Am ˌsaʊθˈwɛstərn] SIFAT

South PONS sözlüğünde

South kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Ayrıca bak: south

Ayrıca bak: south

South PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文