Soviet Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

Soviet kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.soviet [Brit ˈsəʊvɪət, ˈsɒvɪət, Am ˈsoʊviət] İSİM POL

Soviet Union [Am ˌsoʊviət ˈjunjən, ˌsoʊviɛt ˈjunjən] HIST

Individual translation pairs

Soviet kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Soviet PONS sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文