Wall Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

Wall kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

5. wall fig:

mur m

wall-to-wall [Brit ˌwɔːltəˈwɔːl, Am ˌwɔltəˈwɔl] SIFAT

I.wall up FİİL [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall up [sb/sth], wall [sb/sth] up)

I.wall in FİİL [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall in [sth], wall [sth] in)

II.wall in FİİL [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall [sb] in, wall in [sb])

I.wall off FİİL [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall off [sth], wall [sth] off)

Wall PONS sözlüğünde

Wall kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Wall PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文