acceptance Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

acceptance kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

acceptance [Brit əkˈsɛpt(ə)ns, Am əkˈsɛptəns] İSİM

non-acceptance [Brit nɒnəkˈsɛpt(ə)ns, Am ˌnɑnækˈsɛptəns] İSİM

Individual translation pairs

acceptance kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

acceptance PONS sözlüğünde

acceptance PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

acceptance Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

acceptance kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文