Benzer yazılışta sonuçlara bakıyorsunuz:

accompagnée Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

accompagnée kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

accompaniment [Brit əˈkʌmp(ə)nɪm(ə)nt, Am əˈkəmp(ə)nɪmənt] İSİM (gen)

accompanist [Brit əˈkʌmpənɪst, Am əˈkəmpənəst] İSİM

unaccompanied [Brit ʌnəˈkʌmpənɪd, Am ˌənəˈkəmp(ə)nid] SIFAT

accompagnée PONS sözlüğünde

accompagnée kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文