acid Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

acid kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

deoxyribonucleic acid [Brit dɪˌɒksɪrʌɪbəʊnjuːˈkleɪɪk, Am diˌɑksiˌraɪboʊn(j)uˈkliɪk ˈæsɪd] İSİM

glutamic acid [Brit ɡluːˈtamɪk, Am ɡluˌtæmɪk ˈæsəd] İSİM

acid PONS sözlüğünde

acid kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

ribonucleic acid [ˌraɪbəʊnju:kleɪɪkˈæsɪd] İSİM BIO, CHEM

hydrochloric acid [ˌhaɪdrəʊklɒrɪkˈæsɪd, Am -droʊklɔ:rɪkˈæsɪd] İSİM no pl

Individual translation pairs

acid kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

acid PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文