advertisements Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

advertisements kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

advertisement [Brit ədˈvəːtɪzm(ə)nt, ədˈvəːtɪsm(ə)nt, Am ˈædvərˌtaɪzmənt, ədˈvərdɪzmənt] İSİM

Individual translation pairs
insérer, encarter technical (in dans)

advertisements kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

advertisements PONS sözlüğünde

advertisements kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

advertisements kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

advertisements PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文