alcoholics Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

alcoholics kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.alcoholic [Brit alkəˈhɒlɪk, Am ˌælkəˈhɔlɪk] İSİM

II.alcoholic [Brit alkəˈhɒlɪk, Am ˌælkəˈhɔlɪk] SIFAT

non-alcoholic [Brit nɒnalkəˈhɒlɪk, Am ˌnɑnˌælkəˈhɔlɪk] SIFAT

Individual translation pairs

alcoholics kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

alcoholics PONS sözlüğünde

alcoholics kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

alcoholics kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

alcoholics PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文