amateur Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

amateur kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.amateur [Brit ˈamətə, ˈamətʃə, ˈamətʃʊə, ˌaməˈtəː, Am ˈæmədər, ˈæməˌtər, ˈæmətʃər] İSİM

II.amateur [Brit ˈamətə, ˈamətʃə, ˈamətʃʊə, ˌaməˈtəː, Am ˈæmədər, ˈæməˌtər, ˈæmətʃər] SIFAT attr

Individual translation pairs

amateur kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs

amateur PONS sözlüğünde

amateur kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

amateur kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

amateur PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文