answers Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

answers kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

1. answer (reply):

réponse f (to à)

I.answer for FİİL [Brit ˈɑːnsə -, Am ˈænsər -] (answer for [sth]) (account for)

II.answer for FİİL [Brit ˈɑːnsə -, Am ˈænsər -] (answer for [sb]) (vouch for)

Individual translation pairs

answers kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs
answer (à to)
answer (à to)

answers PONS sözlüğünde

answers kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs
évasif(-ive)

answers kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

answers PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文