arrangements Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

arrangements kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

arrangement [Brit əˈreɪn(d)ʒm(ə)nt, Am əˈreɪndʒmənt] İSİM

3. arrangement:

Individual Voluntary Arrangement [ˌɪndɪvɪdjʊəl ˌvɒləntrɪ əˈreɪndʒmənt] Brit

Individual translation pairs

arrangements kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

arrangements PONS sözlüğünde

arrangements kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

arrangements kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

arrangements PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

arrangements Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文