aside Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

aside kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. aside (to one side):

I.brush aside FİİL [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush aside [sth/sb], brush [sb/sth] aside)

I.cast aside FİİL [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast aside [sth/sb], cast [sth/sb] aside)

I.leave aside FİİL [Brit liːv -, Am liv -] (leave [sth] aside, leave aside [sth])

aside PONS sözlüğünde

aside kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

aside PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

qc mis(e) à part
Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文