attraction Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

attraction kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

attraction [Brit əˈtrakʃ(ə)n, Am əˈtrækʃ(ə)n] İSİM

counter-attraction [Brit ˈkaʊnt(ə)rətrakʃ(ə)n, Am ˈkaʊn(t)ərəˌtrækʃ(ə)n] İSİM

Individual translation pairs

attraction kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

attraction PONS sözlüğünde

attraction PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文