bargaining Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

bargaining kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

bargaining [Brit ˈbɑːɡɪnɪŋ, Am ˈbɑrɡənɪŋ] İSİM (over pay)

I.bargain for FİİL [Brit ˈbɑːɡɪn -, Am ˈbɑrɡən -], bargain on FİİL (bargain for, bargain on sth)

bargaining PONS sözlüğünde

bargaining kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

bargaining kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

bargaining PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文