between Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

between kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.between [Brit bɪˈtwiːn, Am bəˈtwin] İLGEÇ When between is used as a preposition expressing physical location ( between the lines), time ( between 8 am and 11 am), position in a range ( between 30 and 40 kilometres), relationship ( link between, difference between) it is translated by entre. For particular usages, see the entry below.

5. between (indicating connection or relationship):

7. between (together, in combination):

II.between [Brit bɪˈtwiːn, Am bəˈtwin] ZARF a. in between

go-between [Brit ˈɡəʊbɪtwiːn, Am ˈɡoʊ bəˌtwin] İSİM

I.sandwich [Brit ˈsan(d)wɪdʒ, ˈsan(d)wɪtʃ, Am ˈsænˌ(d)wɪtʃ] İSİM

Individual translation pairs

between kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

between PONS sözlüğünde

between kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Ayrıca bak: in between

Individual translation pairs

between PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

between Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文