biological Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

biological kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

biological [Brit bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l, Am ˌbaɪəˈlɑdʒək(ə)l] SIFAT

non-biological [Brit nɒnbʌɪəˈlɒdʒɪk(ə)l, Am ˌnɑnbaɪəˈlɑdʒɪkəl] SIFAT

biological kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

biological PONS sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文