built Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

built kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

built → build

Ayrıca bak: build

purpose-built [Brit ˌpəːpəsˈbɪlt, Am ˈpərpəs ˌbɪlt] SIFAT Brit

custom-built [Brit ˌkʌstəmˈbɪlt, Am ˈkəstəmˈbɪlt] SIFAT

jerry-built [Brit ˈdʒɛrɪbɪlt, Am ˈdʒɛri ˌbɪlt] SIFAT pej

built PONS sözlüğünde

built kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Ayrıca bak: build

built PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

built Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

built kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文