buy Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

buy kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

buy-to-let [Brit ˌbʌɪtəˈlɛt, Am ˌbaɪdəˈlɛt] İSİM

buy PONS sözlüğünde

buy kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs
to buy a pig in a poke pej

buy kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

buy PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

to buy a pig in a poke pej
Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文