by-product Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

by-product kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.incidental [Brit ɪnsɪˈdɛnt(ə)l, Am ˌɪnsəˈdɛn(t)l] İSİM

III.incidental [Brit ɪnsɪˈdɛnt(ə)l, Am ˌɪnsəˈdɛn(t)l] SIFAT

by-product kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

sous-produit <pl sous-produits> [supʀɔdɥi] İSİM m

I.dérivé (dérivée) [deʀive] FİİL pp

dérivé → dériver

II.dérivé (dérivée) [deʀive] SIFAT

Ayrıca bak: dériver

produit [pʀɔdɥi] İSİM m

Deyimler:

by-product PONS sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文