calls Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

calls kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

2. call:

7. call (describe as):

call that a garden inf!

call-in, call-in programme [Am ˈkɑlˌɪn] İSİM Am RADIO

I.call forth FİİL [Brit kɔːl -, Am kɔl -] liter (call forth [sth], call [sth] forth)

calls PONS sözlüğünde

calls kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

calls PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文