closed Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

closed kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Ayrıca bak: draw

3. draw (pull):

6. draw (attract) person, event, film:

III.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] FİİL geçişsiz

2. draw (move):

3. close → close down

Ayrıca bak: close down

closed-circuit television, CCTV [Brit ˌkləʊzdˌsəːkɪt ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n, Am ˌkloʊzdˌsərkət ˈtɛləˌvɪʒən] İSİM

closed kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

closed PONS sözlüğünde

closed kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

closed PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文