cross-fertilization kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

cross-fertilization [Brit ˌkrɒsˌfəːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n, Am ˌkrɔsˌfərdələˈzeɪʃən, ˌkrɔsˌfərdəˌlaɪˈzeɪʃən] İSİM BOT

cross-fertilization kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

métissage [metisaʒ] İSİM m

brassage [bʀasaʒ] İSİM m

fécondation [fekɔ̃dasjɔ̃] İSİM f

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文