crossed Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

crossed kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. cross (go across):

Ayrıca bak: heart

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

+ subj in my heart (of hearts)

cyclo-cross [Brit ˈsʌɪkləʊkrɒs, Am ˈsaɪkloʊkrɔs] İSİM

I.cross off FİİL [Brit krɒs -, Am krɔs -] (cross [sth/sb] off, cross off [sth/sb])

crossed PONS sözlüğünde

crossed kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

crossed PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

crossed Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文