dealing Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

dealing kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. deal (agreement):

I.deal out FİİL [Brit diːl -, Am dil -] (deal out [sth], deal [sth] out)

dealing PONS sözlüğünde

dealing kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Individual translation pairs

dealing PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

dealing Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文