deputy president Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

deputy president kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

president [Brit ˈprɛzɪd(ə)nt, Am ˈprɛz(ə)dənt, ˈprɛzəˌdɛnt] İSİM

deputy president PONS sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文