drinking Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

drinking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.drinking [Brit ˈdrɪŋkɪŋ, Am ˈdrɪŋkɪŋ] İSİM (consumption of alcohol)

binge-drinking [Brit ˌbɪn(d)ʒˈdrɪŋkɪŋ, Am ˈbɪndʒˌdrɪŋkɪŋ] İSİM SOCIOL

II.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] FİİL geçişli

drink liquid, glass:

III.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] FİİL geçişsiz

IV.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] FİİL dönüşlü

drinking PONS sözlüğünde

drinking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

drinking kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

drinking PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文