driving Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

driving kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

drink-driving [Brit ˌdrɪŋkˈdrʌɪvɪŋ, Am ˈdrɪŋk ˈˌdraɪvɪŋ] Brit İSİM

drug-driving [ˌdrʌɡˈdraɪvɪŋ, Amˌdrəɡˈdraɪvɪŋ] İSİM

driving PONS sözlüğünde

driving kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

driving PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

driving Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文