duties Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

duties kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

nonoperational duties [Brit nɒnɒpəˈreɪʃ(ə)n(ə)l ˌdjʊːtɪz] İSİM npl (in police force)

1. duty (obligation):

duty-free [Brit ˌdjuːtɪˈfriː, Am ˈˌd(j)udi ˈˌfri] SIFAT ZARF

duties PONS sözlüğünde

duties kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

duties PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

duties Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

duties kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文