elieve Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

elieve kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. believe (accept as true):

2. believe (think, be of the opinion):

1. relieve (alleviate):

I.make-believe İSİM [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

II.make-believe SIFAT [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

non-believer [Brit nɒnbɪˈliːvə, Am ˌnɑnbəˈlivər] İSİM

elieve PONS sözlüğünde

elieve kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Ayrıca bak: eight

Amerikan İngilizcesi

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文