Benzer yazılışta sonuçlara bakıyorsunuz:

envers Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

envers kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.enter into FİİL [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter into [sth])

I.enter up FİİL [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter up [sth], enter [sth] up)

I.enter upon FİİL [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter upon [sth])

II.converse SIFAT [Brit ˈkɒnvəːs, Am ˈkɑnˌvərs, kənˈvərs]

envers PONS sözlüğünde

envers kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文