exasperatedly Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

exasperatedly kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

exasperated [Brit ɪɡˈzaspəreɪtɪd, Am ɪɡˈzæspərɛədəd] SIFAT

exasperate [Brit ɪɡˈzasp(ə)reɪt, ɛɡˈzasp(ə)reɪt, Am ɪɡˈzæspəˌreɪt] FİİL geçişli

exasperation [Brit ɪɡˌzɑːspəˈreɪʃ(ə)n, ɛɡˌzɑːspəˈreɪʃ(ə)n, Am ɪɡˌzæspəˈreɪʃ(ə)n] İSİM

exasperatingly [Brit ɪɡˈzɑːspəreɪtɪŋli, ɛɡˈzɑːspəreɪtɪŋli, Am ɪɡˈzæspəˌreɪdɪŋli] ZARF

exasperating [Brit ɪɡˈzɑːsp(ə)reɪtɪŋ, ɛɡˈzɑːsp(ə)reɪtɪŋ, Am ɪɡˈzæspəˌreɪdɪŋ] SIFAT

desperately [Brit ˈdɛsp(ə)rətli, Am ˈdɛsp(ə)rətli] ZARF

exasperatedly PONS sözlüğünde

exasperatedly kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文