fashionable Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

fashionable kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

fashionable [Brit ˈfaʃ(ə)nəb(ə)l, Am ˈfæʃ(ə)nəb(ə)l] SIFAT

Individual translation pairs

fashionable kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs
fashionable, in vogue never attr

fashionable PONS sözlüğünde

fashionable PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文